khám phá những đặc trưng của lãnh địa phong kiến châu Âu

By Delilah

khám phá những đặc trưng của lãnh địa phong kiến châu Âu

0 bình luận về “khám phá những đặc trưng của lãnh địa phong kiến châu Âu”

 1. * Lãnh địa phong kiến:

  – Là một đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu.

  – Mỗi lãnh chúa phong kiến đều có một lãnh địa riêng.

  – Mỗi lãnh địa là một khu đất rộng lớn bao gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần:

  + Trong khu đất của lãnh chúa có những lâu đài, dinh thự, nhà thờ, nhà kho, chuồng trại,… có hào sâu, tường cao bao quanh, tạo thành những pháo đài kiên cố.

  + Đất khẩu phần ở xung quanh pháo đài được lãnh chúa giao cho nông nô cày cấy và thu thuế.

  * Đời sống kinh tế trong lãnh địa:

  – Nông nô nhận ruộng đất của lãnh chúa cày cấy và nộp tô cho lãnh chúa.

  – Nông nghiệp: Kĩ thuật sản xuất đã có những tiến bộ đáng kể: biết dùng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết dùng cày và bừa do ngựa kéo,…

  – Thủ công nghiệp: cũng chỉ hoạt động trong lãnh địa, nông nô làm các nghề phụ như dệt vải, may quần áo, làm công cụ,… lãnh chúa có những xưởng thủ công riêng như xưởng rèn, đồ gốm, may mặc.

  – Lãnh địa là cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc, không có sự trao đổi buôn bán với bên ngoài.

  * Đời sống chính trị trong lãnh địa:

  – Mỗi lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập.

  – Các lãnh chúa có quyền cai trị lãnh địa của mình như một ông vua, có quân đội, toà án, pháp luật riêng, chế độ thuế khoá, tiền tệ riêng, có chế độ thuế khóa, tiền tệ, cân đong đo lường riêng.

  – Một số lãnh chúa lớn còn buộc nhà vua ban cho mình quyền “miễn trừ” không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa. Như vậy, nhà vua thực chất cũng là một lãnh chúa lớn.

  – Trong các lãnh địa, lãnh chúa sống cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa. Họ sống sung sướng trên sự bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô.

  Chú ý:

  Đời sống chính trị trong các lãnh địa chính là những biểu hiện của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu, khác với chế độ phong kiến tập quyền ở phương Đông.

  Trả lời
 2. Những đặc trưng của lãnh địa phong kiến châu Âu:

  – Là đơn vị kinh tế, chính trị độc lập, mang tính tự cung tự cấp, đóng kín của lãnh chúa.

  – Đặc điểm xã hội (Đời sống trong lãnh địa phong kiến):

  + Lãnh chúa: có nhiều quyền lợi (được ví như một ông vua con) , có cuộc sống đầy đủ xa hoa;

  + Nông nô: phụ thuộc , khổ cực, đói nghèo.

  – Đặc điểm kinh tế: mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc, không có sự trao đổi buôn bán với bên ngoài.

  Trả lời

Viết một bình luận