Cho 2 điện tích q1 = 2.10^-6( c ) q2=-4.10^-6 (c) Đặt cách nhau 10cm Tính độ lớn lực tương tác, hút hay đẩy

Photo of author

By Rose

Cho 2 điện tích q1 = 2.10^-6( c )
q2=-4.10^-6 (c)
Đặt cách nhau 10cm
Tính độ lớn lực tương tác, hút hay đẩy

0 bình luận về “Cho 2 điện tích q1 = 2.10^-6( c ) q2=-4.10^-6 (c) Đặt cách nhau 10cm Tính độ lớn lực tương tác, hút hay đẩy”

Viết một bình luận