tìm chữ số a,b sao cho 5b là hợp số . E đng cần gấp ạ . tí đi hc rồi :((

Photo of author

By Mackenzie

tìm chữ số a,b sao cho 5b là hợp số . E đng cần gấp ạ . tí đi hc rồi :((
Leave a Comment