tìm chữ số a,b sao cho 5b là hợp số . E đng cần gấp ạ . tí đi hc rồi :((

Photo of author

By Mackenzie

tìm chữ số a,b sao cho 5b là hợp số . E đng cần gấp ạ . tí đi hc rồi :((

0 bình luận về “tìm chữ số a,b sao cho 5b là hợp số . E đng cần gấp ạ . tí đi hc rồi :((”

  1. @NOOB

    Tìm chữ số a,b sao cho 5b là hợp số .

     b = 4,7,5,…

    Vì hợp số có nhiều hơn 2 ước

                                                      * Xin hay nhất ! *

Viết một bình luận