Cho 2 góc kề bù xOz và zOy sao cho góc zOy= 70° a) Tính số đo góc xOz? b) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz ta vẽ tia On sao cho góc yon=35°

By Elliana

Cho 2 góc kề bù xOz và zOy sao cho góc zOy= 70°
a) Tính số đo góc xOz?
b) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz ta vẽ tia On sao cho góc yon=35°. Chứng tỏ rằng tia On nằm giữa 2 tia Oy và Oz.
c) Tia On có phải là tia phân giác của góc yOz ko? Vì sao?
d) Vẽ tia phân giác Om của góc yOz.Tính số đo góc mOn

0 bình luận về “Cho 2 góc kề bù xOz và zOy sao cho góc zOy= 70° a) Tính số đo góc xOz? b) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oz ta vẽ tia On sao cho góc yon=35°”

 1. Đáp án:a,        vì xOz kề bù với zOy nên Oz nằm giữa Ox và Oy

                                Ta có :    xOz + zOy = xOy

                                          ⇔xOz = xOy – zOy 

                                          ⇔xOz = 180 – 70 = 110  

                                    vậy xOz = 110

                  b,

                     trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oz 

                                    có yOn < zOy (35 < 70)

                              ⇒ On nằm giữa Oy và Oz

                                ⇒ đpcm

                    c,

                         Theo câu b    On nằm giữa Oy và Oz

                                 Ta có zOn + nOy = zOy

                                      ⇔ zOn= zOy – nOy 

                                      ⇔zOn = 70 – 35 = 35

                          ⇒zOn = nOy (=35) 

                            mà On nằm giữa Oy và Oz

                    ⇒ On là tia phân giác của góc yOz

                           c,

                                 vì On là tia phân giác của góc yOz

                                  mà Om cũng là tia phân giác của góc yOz 

                      ⇒ On ≡ Om   (On trùng với Om)

                      ⇒ mOn = 0

                                    Vậy mOn = 0

   

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận