Cho 20 gam hỗn hợp gồm Fe và ZnO tác dụng vừa đủ với dd HCl thì thu được 2,24 lít khí hidro (ở đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của ZnO trong hỗ

Photo of author

By Mary

Cho 20 gam hỗn hợp gồm Fe và ZnO tác dụng vừa đủ với dd HCl thì thu được 2,24 lít khí hidro (ở đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của ZnO trong hỗn hợp ban đầu
-Trình bày chi tiết hộ ạ!cảm ơn

0 bình luận về “Cho 20 gam hỗn hợp gồm Fe và ZnO tác dụng vừa đủ với dd HCl thì thu được 2,24 lít khí hidro (ở đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của ZnO trong hỗ”

 1. Đáp án:

   %mZnO=72%

  Giải thích các bước giải:

  nH2=2.24/22.4=0.1(mol)

  Fe+2HCl->FeCl2+H2

   0.1    0.2       0.1   0.1

  =>mFe=0.1×56=5.6(g)

  =>mZnO=20-5.6=14.4(g)

  =>%mZnO=14.4/20×100%=72%

 2. Đáp án:

   %mZn=70,2%

  Giải thích các bước giải:

  Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2

  ZnO + 2HCl —> ZnCl2 + H2O

  Ta có: nH2=nFe=2,24/22,4=0,1 mol

  -> mFe=0,1.56=5,6 gam -> mZn=20-5,6=14,4 gam

  ->%mZn=14,4/20=70,2%

   

Viết một bình luận