Một hình chứ nhật có chiều dài 48m và chiều rộng 36m.Người ta dành 432 m vuông để xây các khu nhà ở.Hỏi diện tích còn lại chiếm bao nhiêu phần trăm di

Photo of author

By Lyla

Một hình chứ nhật có chiều dài 48m và chiều rộng 36m.Người ta dành 432 m vuông để xây các khu nhà ở.Hỏi diện tích còn lại chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích khu đất?

0 bình luận về “Một hình chứ nhật có chiều dài 48m và chiều rộng 36m.Người ta dành 432 m vuông để xây các khu nhà ở.Hỏi diện tích còn lại chiếm bao nhiêu phần trăm di”

 1. @py

  Bài làm :

  Diện tích khu đất đó là :

  `48 × 36 = 1728` ( `m²` )

  Diện tích phần còn lại là :

  `1728 – 432 = 1296` ( `m²` )

  Diện tích còn lại chiếm là :

  `1296 : 1728 × 100 = 75%`

  Đáp số : `75%`

   

 2. Đáp án:

       75%

  Giải thích các bước giải:

        Diện tích khu đất hình chữ nhật đó là:

                48 x 36 = 1728 (m²)

      diện tích phần đất còn lại là :

                1728 – 432 = 1296 (m²)

      Tỉ số phần của diện tích phần đất còn lại và diện tích khu đất là:

                1296 : 1728 = 0,75

            0,75 = 75%

Viết một bình luận