Cho 3,25g Zn tác dụng với dung dịch HCL vừa đủ .Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng a) Viết PHHH của các phản ứng xảy ra b) Tính k

Photo of author

By Arya

Cho 3,25g Zn tác dụng với dung dịch HCL vừa đủ .Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng
a) Viết PHHH của các phản ứng xảy ra
b) Tính khối lượng kim loại thu đc sau phản ứng

0 bình luận về “Cho 3,25g Zn tác dụng với dung dịch HCL vừa đủ .Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng a) Viết PHHH của các phản ứng xảy ra b) Tính k”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a,PTPƯ:Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2$  $(1)$

              $CuO+H_2→Cu+H_2O$  $(2)$

  $b,nZn=\frac{3,25}{65}=0,05mol.$

  $Theo$ $pt$ $(1):$ $nH_2=nZn=0,05mol.$

  $Theo$ $pt$ $(2):$ $nCu=nH_2=0,05mol.$

  $⇒mCu=0,05.64=3,2g.$

  chúc bạn học tốt!

Viết một bình luận