Cho 3 gam một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl dư thì thu được 2,8 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

Photo of author

By Julia

Cho 3 gam một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl dư thì thu được 2,8 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

0 bình luận về “Cho 3 gam một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl dư thì thu được 2,8 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là”

 1. Giải thích các bước giải:

   X+2HCL–)XCL2+H2

  nH2= 2,8/22,4=0,125 (mol)

  =)) nX= 0,125 (mol)

  =)) MX=3/0,125=24

  =)) X là Mg

   

Viết một bình luận