Cho 8,96 lít khí H2 (đktc) tác dụng vừa đủ với O2 (đun nóng). Khối lượng nước tạo thành sau phản ứng là A: 7,2 gam. B: 9,0 gam. C: 18 gam. D: 3

Photo of author

By Josie

Cho 8,96 lít khí H2 (đktc) tác dụng vừa đủ với O2 (đun nóng). Khối lượng nước tạo thành sau phản ứng là
A:
7,2 gam.
B:
9,0 gam.
C:
18 gam.
D:
3,6 gam.

0 bình luận về “Cho 8,96 lít khí H2 (đktc) tác dụng vừa đủ với O2 (đun nóng). Khối lượng nước tạo thành sau phản ứng là A: 7,2 gam. B: 9,0 gam. C: 18 gam. D: 3”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nH2= 0,4 mol 

  2H2+ O2 -> 2H2O 

  => nH2O= 0,4 mol 

  => mH2O= 7,2g 

  Chọn A

Viết một bình luận