Cho 8 gam brom tác dụng vừa đủ với kim loại M (hóa trị II) thu được 11,25 gam muối. Tìm tên kim loại M?

By Anna

Cho 8 gam brom tác dụng vừa đủ với kim loại M (hóa trị II) thu được 11,25 gam muối. Tìm tên kim loại M?

0 bình luận về “Cho 8 gam brom tác dụng vừa đủ với kim loại M (hóa trị II) thu được 11,25 gam muối. Tìm tên kim loại M?”

Viết một bình luận