Hiện nay nước ta có mấy trung tâm công nghiệp lớn? Kể tên.

By Eloise

Hiện nay nước ta có mấy trung tâm công nghiệp lớn? Kể tên.

0 bình luận về “Hiện nay nước ta có mấy trung tâm công nghiệp lớn? Kể tên.”

Viết một bình luận