Cho AB=R √3 là dây cung của đg tròn (O,R) .Số đo AB lớn là

Photo of author

By Alice

Cho AB=R √3 là dây cung của đg tròn (O,R) .Số đo AB lớn là
Viết một bình luận