Trên trơi mây trắng như bông ở dưới cách đồng bông trắng như mây mấy cô má đỏ hây hây Đối bông nhử thế đội mấy về làng câu 1 chỉ ra những phường thức

By aihong

Trên trơi mây trắng như bông
ở dưới cách đồng bông trắng như mây
mấy cô má đỏ hây hây
Đối bông nhử thế đội mấy về làng
câu 1 chỉ ra những phường thức biểu đạt chích
câu 2 chỉ ra những biện phát tu từ có trọng bai ca dao
câu 3 phân tích hiệu quả ngệ thuật của nhũng biện pháp tu từ
câu 4 nêu nội dung chích của bài ca dao trên

0 bình luận về “Trên trơi mây trắng như bông ở dưới cách đồng bông trắng như mây mấy cô má đỏ hây hây Đối bông nhử thế đội mấy về làng câu 1 chỉ ra những phường thức”

 1. @Meo_

  * Câu 1: PTBĐ chính ” miêu tả ”

  * Câu 2: BPTT ” so sánh, nói quá ”

  * Câu 3:

    Ở hai câu thơ đầu, tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh để làm tăng giá trị hình ảnh của sự vật được diễn tả lại là trời, mây và cánh đồng. Ngoài ra, ở câu cuối còn có phép nói quá ” đội mây về làng ” để gợi lên cảm xúc trong diễn biến của sự việc.

  * Câu 4:

    Nội dung chính: Miêu tả vẻ đẹp của cảnh vật và con người nơi làng quê.

  Trả lời
 2. 1.Miêu tả 

  2.so sánh , ẩn dụ 

  3.hay , biểu đạt ý đúng , lời văn ngắn gọn xúc tích biện pháp so sánh làm văn càng dinh động , ẩn dụ làm lời văn thêm thần bí

  4.nội dung so sánh các bông hoa bông hoa trên đồi cỏ , như 1 cô gái má đỏ hây hây 

  Trả lời

Viết một bình luận