Cho các axit sau đây: HCl, H2 SO4 , H2 SO3 . Tên các axit trên theo đúng thứ tự là: A: Axit clohiđric, axit sufuhiđric, axit sunfurơ. B: Axit clohiđ

Photo of author

By aikhanh

Cho các axit sau đây: HCl, H2 SO4 , H2 SO3 . Tên các axit trên theo đúng thứ tự là:
A:
Axit clohiđric, axit sufuhiđric, axit sunfurơ.
B:
Axit clohiđric, axit sunfat, axit sunfit.
C:
Axit clohiđric, axit lưu huỳnh hiđric, axit sunfurơ.
D:
Axit clohiđric, axit sunfuric, axit sunfurơ.

0 bình luận về “Cho các axit sau đây: HCl, H2 SO4 , H2 SO3 . Tên các axit trên theo đúng thứ tự là: A: Axit clohiđric, axit sufuhiđric, axit sunfurơ. B: Axit clohiđ”

 1. Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  Giải thích các bước giải:

  Cho các axit sau đây: HCl, H2SO4 , H2SO3 . Tên các axit trên theo đúng thứ tự là:

  A: Axit clohiđric, axit sufuhiđric, axit sunfurơ.

  B: Axit clohiđric, axit sunfat, axit sunfit.

  C: Axit clohiđric, axit lưu huỳnh hiđric, axit sunfurơ.

  D: Axit clohiđric, axit sunfuric, axit sunfurơ.

Viết một bình luận