Cho các chất sau: NaOH, HCl, CaCl2 , Mg(OH)2 , Ca(OH)2 , H2 SO4 . Có bao nhiêu chất là bazơ? A: 5 B: 2 C: 3 D: 4

Photo of author

By Mackenzie

Cho các chất sau: NaOH, HCl, CaCl2 , Mg(OH)2 , Ca(OH)2 , H2 SO4 . Có bao nhiêu chất là bazơ?
A:
5
B:
2
C:
3
D:
4

0 bình luận về “Cho các chất sau: NaOH, HCl, CaCl2 , Mg(OH)2 , Ca(OH)2 , H2 SO4 . Có bao nhiêu chất là bazơ? A: 5 B: 2 C: 3 D: 4”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   C nha bn

  CHÚC BN HỌC TỐT!

  CHO MK XIN TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA!

Viết một bình luận