Cho các số liệu về quãng đường bộ: Hà Nội – Vĩnh Yên: 54 km Vĩnh Yên – Việt Trì: 19 km Việt Trì – Yên Bái: 82 km Tính quãng đường 1 ô tô đi từ Hà Nội

Photo of author

By Daisy

Cho các số liệu về quãng đường bộ:
Hà Nội – Vĩnh Yên: 54 km
Vĩnh Yên – Việt Trì: 19 km
Việt Trì – Yên Bái: 82 km
Tính quãng đường 1 ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì
Leave a Comment