Dù biết vứt rác bừa bãi là việc làm không đúng nhưng nhiều người vẫn chưa khắc phục thói quen này.Bằng 1 đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ em hãy trả

By aikhanh

Dù biết vứt rác bừa bãi là việc làm không đúng nhưng nhiều người vẫn chưa khắc phục thói quen này.Bằng 1 đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ em hãy trả lời làm thế nào để khắc phục thói xấu trên.
Viết một bình luận