cho công thức y=2019x+2020 y có phải hàm số đại lg x không vì sao

Photo of author

By Melanie

cho công thức y=2019x+2020 y có phải hàm số đại lg x không vì sao

0 bình luận về “cho công thức y=2019x+2020 y có phải hàm số đại lg x không vì sao”

  1. `y` là hàm số của đại lượng `x` vì `y` phụ thuộc vào đại lượng thay đổi `x`

     

Viết một bình luận