Cho D ABC vuông tại A có AB = 6 cm; AC = 8 cm. a/ Tính BC. So sánh các góc D ABC. b/ Gọi M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy D sao cho

By Adalynn

Cho D ABC vuông tại A có AB = 6 cm; AC = 8 cm.
a/ Tính BC. So sánh các góc D ABC.
b/ Gọi M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy D sao cho MD = MB.
Chứng minh AC ^ CD và so sánh BC và MB.

0 bình luận về “Cho D ABC vuông tại A có AB = 6 cm; AC = 8 cm. a/ Tính BC. So sánh các góc D ABC. b/ Gọi M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy D sao cho”

 1. Đáp án câu a: Áp dụng định lý pytagora cho ΔABC⊥A, ta được:BC²=AB²+AC²

                                                                                                BC²=6²+8²

                                                                                                BC²=100

                                                                                              ⇒  BC=√100=10

                                So sánh các góc: ta có: BA<AC<BC[6CM<8CM<10CM]

                                ⇒C^<B^<A^( QUAN HỆ GIỮA CẠNH VÀ GÓC ĐỐI DIỆN)

   

  hết bik làm tiếp VÌ HK HIỂU BẠN NHẮN CÁI GÌ Ở CHỖ CHỨNG MINH KÌA rồi, chúc bạn học tốt³

   

  Trả lời

Viết một bình luận