Cho D ABC vuông tại A có AB = 6 cm; AC = 8 cm. a/ Tính BC. So sánh các góc D ABC. b/ Gọi M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy D sao cho

By Josie

Cho D ABC vuông tại A có AB = 6 cm; AC = 8 cm.
a/ Tính BC. So sánh các góc D ABC.
b/ Gọi M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy D sao cho MD = MB.
Chứng minh AC ^ CD và so sánh BC và MB.

0 bình luận về “Cho D ABC vuông tại A có AB = 6 cm; AC = 8 cm. a/ Tính BC. So sánh các góc D ABC. b/ Gọi M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy D sao cho”

 1. Đáp án:

  a) Áp dụng định lý Pi-ta-go vào tamgiac vuông ABC có:

  AB2 = BC2 – AC2

  Thay: AB2 = 102 – 62 = 100 – 36 = 64

  Nên AB = 8 ( cm )

  Ta có: CM là đường trung tuyến

  => AM = BM

  Mà AM + BM = AB

  => 2.BM = 8 <=> BM = 4 (cm)

  Vậy BM = 4 (cm)

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận