√12+√75-√27 = 2√3+5√3-3√3 = 4√3 Mn chỉ em cách chuyển √12 => 2√3 và √75=> 5√3 và √28 =>3√3 jk ạ mai em thì rồi

By Caroline

√12+√75-√27
= 2√3+5√3-3√3
= 4√3
Mn chỉ em cách chuyển √12 => 2√3 và √75=> 5√3 và √28 =>3√3 jk ạ mai em thì rồi

0 bình luận về “√12+√75-√27 = 2√3+5√3-3√3 = 4√3 Mn chỉ em cách chuyển √12 => 2√3 và √75=> 5√3 và √28 =>3√3 jk ạ mai em thì rồi”

Viết một bình luận