cho dãy số sau 6 ; 14 ; 30 ; 54………………… tìm số hạng thứ 2021 ai giải hộ tui thương nek :)

Photo of author

By Audrey

cho dãy số sau 6 ; 14 ; 30 ; 54………………… tìm số hạng thứ 2021 ai giải hộ tui thương nek 🙂
Leave a Comment