cho đoạn thẳng AB bằng 5cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho CA = 2cm. Gọi D là trung điểm của AC, E là trung điểm của CB, I là trung điểm của DE

By Eden

cho đoạn thẳng AB bằng 5cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho CA = 2cm. Gọi D là trung điểm của AC, E là trung điểm của CB, I là trung điểm của DE.
Chứng tỏ C nằm giữa 2 điểm D và E;
So sánh DE và OB;
tính CI.

0 bình luận về “cho đoạn thẳng AB bằng 5cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho CA = 2cm. Gọi D là trung điểm của AC, E là trung điểm của CB, I là trung điểm của DE”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A——–D——–C———E——-B

  Vì AB= 5cm, mà C là trung điểm của AB

  Suy ra AC= 2,5 cm, BC= 2,5 cm

  Mà D là trung điểm của AC, E là trung điểm CB

  Suy ra C trung điểm của DE

  O Và I ở đâu

  Trả lời

Viết một bình luận