trong các cặp chất sau cặp chất nào có thể tác dụng được vs nhau 1 kcl và na2co3 2 kcl và k2co3 3 h2so4 và nahco3 4 koh và na2co3 mọi giúp em ạ và viế

By Mary

trong các cặp chất sau cặp chất nào có thể tác dụng được vs nhau
1 kcl và na2co3
2 kcl và k2co3
3 h2so4 và nahco3
4 koh và na2co3
mọi giúp em ạ và viết pt giúp em ạ

0 bình luận về “trong các cặp chất sau cặp chất nào có thể tác dụng được vs nhau 1 kcl và na2co3 2 kcl và k2co3 3 h2so4 và nahco3 4 koh và na2co3 mọi giúp em ạ và viế”

Viết một bình luận