Cho đoạn thẳng MN=6cm.Trên tia NM lấy điểm A sao cho NA=3cm. a)Trong 3 điểm M,N,A điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại?Tại sao? b)Điểm A có là trung điểm

By Josie

Cho đoạn thẳng MN=6cm.Trên tia NM lấy điểm A sao cho NA=3cm.
a)Trong 3 điểm M,N,A điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại?Tại sao?
b)Điểm A có là trung điểm của đoạn MN không?Tại sao?
c)Ba đường thẳng MA,NA,MN có phải là ba đường thẳng phân biệt không?

0 bình luận về “Cho đoạn thẳng MN=6cm.Trên tia NM lấy điểm A sao cho NA=3cm. a)Trong 3 điểm M,N,A điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại?Tại sao? b)Điểm A có là trung điểm”

 1. Đáp án: bạn tự vẽ hình nhé

  Trên cùng tia MN ta có:

  NA<MN( 3cm<6cm)

  a)⇒Điểm A nằm giữa hai điểm M và N

  ⇒MA+AN=MN

  ⇒MA+3=6

  ⇒MA=6-3

  ⇒MA=3(cm)

  b)ta có:

  +) điểm A nằm giữa hai điểm M và N

  +) MA=AN

  ⇒ Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng MN

  c)Ba đường thẳng MA, NA, MN không phải là ba đường thẳng phân biệt,

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận