trình bày sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân trung hoa ? ý nghĩa lịch sử sự kiện đó

By Margaret

trình bày sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân trung hoa ? ý nghĩa lịch sử sự kiện đó

0 bình luận về “trình bày sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân trung hoa ? ý nghĩa lịch sử sự kiện đó”

 1. – Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời mang ý nghĩa vô cùng to lớn:

  * Đối với Trung Quốc:

  – Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.

  – Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

  * Đối với thế giới:

  – Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

  – Cỗ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là Đông Nam Á.

  Trả lời
 2. – Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời mang ý nghĩa vô cùng to lớn:

  * Đối với Trung Quốc:

  – Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.

  – Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

  * Đối với thế giới:

  – Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

  – Cỗ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là Đông Nam Á.

  Trả lời

Viết một bình luận