Cho em hỏi Do đâu mà “Tư Hữu xuất hiện”???

Photo of author

By Ayla

Cho em hỏi Do đâu mà “Tư Hữu xuất hiện”???

0 bình luận về “Cho em hỏi Do đâu mà “Tư Hữu xuất hiện”???”

  1. tư hữu xuất hiện là do khi công cụ bằng sắt xuất hiện, năng suất lao động tăng cao -> việc có của cải dư thừa ttrong sản xuất -> tư hữu xuất hiện

Viết một bình luận