cho hai đường thẳng y=3x+5(d) vày=-2x-3(d’) .tìm tọa độ giao điểm của d và d’

Photo of author

By Alexandra

cho hai đường thẳng y=3x+5(d) vày=-2x-3(d’) .tìm tọa độ giao điểm của d và d’
Viết một bình luận