Cho hàm số y=f(x)= $x^{2}$ -8. Tìm x để y <8

By aikhanh

Cho hàm số y=f(x)= $x^{2}$ -8. Tìm x để y <8

0 bình luận về “Cho hàm số y=f(x)= $x^{2}$ -8. Tìm x để y <8”

Viết một bình luận