Khi được truyền vận tốc 6m/s thì một vật sẽ trượt chậm dần đều trên sàn nằm ngang. Cho biết hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,2. Lấy g=10m/s^2. Tìm th

By Aubrey

Khi được truyền vận tốc 6m/s thì một vật sẽ trượt chậm dần đều trên sàn nằm ngang. Cho biết hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,2. Lấy g=10m/s^2. Tìm thời gian và quãng đường vật đi được cho đến khi dừng.

0 bình luận về “Khi được truyền vận tốc 6m/s thì một vật sẽ trượt chậm dần đều trên sàn nằm ngang. Cho biết hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,2. Lấy g=10m/s^2. Tìm th”

  1. Đáp án:

    Gia tốc: $a=-\mu g=-0,2.10=-2m/s2$

    Thời gian vật chuyển động cho đến khi dưng lại là:

    $t=\frac{0-6}{a}=\frac{-6}{-2}=3s$

    Trả lời

Viết một bình luận