Cho hệ phương trình {(m+1)x+my =2m-1 {mx-y=m^2-2 Xác định tất cả các giá trị của tham số m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) mà tích P=xy đạt giá trị l

Photo of author

By Kennedy

Cho hệ phương trình
{(m+1)x+my =2m-1
{mx-y=m^2-2
Xác định tất cả các giá trị của tham số m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) mà tích P=xy đạt giá trị lớn nhất.

0 bình luận về “Cho hệ phương trình {(m+1)x+my =2m-1 {mx-y=m^2-2 Xác định tất cả các giá trị của tham số m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) mà tích P=xy đạt giá trị l”

 1. Đáp án:

   Max P=$\frac{1}{4}$ 

  Giải thích các bước giải:

   Nhân pt dưới với m rồi cộng từng vế hai pt, ta có:

  ($m^{2}$+m+1)x= $m^{3}$-1

  ⇔x=$\frac{m^{3}-1}{m^{2}+m+1}$ =m-1

  Thay x = m-1 vào một trong hai pt, ta có:

  y=2-m

  Ta có: P=xy=(m-1)(2-m)=-$m^{2}$+3m-2=-($m^{2}$-2.$\frac{3}{2}$m+$\frac{9}{4}$)+$\frac{1}{4}$ 

              = -$(m-\frac{3}{2})^{2}$+$\frac{1}{4}$≤$\frac{1}{4}$ 

  Dấu”=” xảy ra ⇔ m=$\frac{3}{2}$ 

Viết một bình luận