Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi = 60 và chiều dài gấp rười chiều rộng. Trên BC lấy M sao cho MC=1/3 BC. Kéo dài DC tại E. Nối B với E; M với B,với A,

Photo of author

By Valentina

Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi = 60 và chiều dài gấp rười chiều rộng. Trên BC lấy M sao cho MC=1/3 BC. Kéo dài DC tại E. Nối B với E; M với B,với A,với D,với E.
a)Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.
b)Tìm tỉ số CE/DC.
Các bạn giúp mik nha, sáng mai đi hok rồi! Mn tự vẽ hình rồi giải giúp mik nha!

0 bình luận về “Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi = 60 và chiều dài gấp rười chiều rộng. Trên BC lấy M sao cho MC=1/3 BC. Kéo dài DC tại E. Nối B với E; M với B,với A,”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Nửa chu vi hình chữ nhật ABCD là :

              60 : 2= 30 ( cm )

  Chiều dài AB dài số cm là :

               30 x 1,5 = 45 ( cm )

  Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 

             30 x 45 = 1350( cm² )

  b)CE là nửa phần nên tỉ số giữa CE và DC là :

            1/2 : 1/3 = 3/2

                           Đ/S:………….

    Thành viên Team Legendary Group trân trọng cảm ơn.

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Nửa chu vi hình chữ nhật ABCD :

       60 : 2= 30 ( cm ).

  Chiều dài AB dài số cm :

       30 x 1,5 = 45 ( cm ).

  Diện tích hình chữ nhật ABCD : 

        30 x 45 = 1350 ( cm² ).

  b) Tỉ số giữa CE và DC :

        $\frac{1}{2}$ : $\frac{1}{3}$ = $\frac{3}{2}$ 

                    Đáp số : a) 1350 cm².

                                   b) $\frac{3}{2}$ 

Viết một bình luận