Cho hình chữ nhật ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Láy điểm M tùy ý trên đoạn thẳng BO. Goij N là điểm đối xứng của C qua M. a, Tứ giác ANBD là

By Caroline

Cho hình chữ nhật ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Láy điểm M tùy ý trên đoạn thẳng BO. Goij N là điểm đối xứng của C qua M.
a, Tứ giác ANBD là hình gì? Vì sao?
b, Gọi E,F lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ N xuống AB và AD. Chứng minh EF//AC
c, Chứng minh E,F,M thẳng hàng
P/s: Làm cho mình câu `\text{b}` là được nha
Viết một bình luận