cho hình thoi ABCD gọi E,H,G,F lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD,DA . Chứng minh tứ giác EFGH là hình chữ nhật . gọi k là giao điểm của AG HF.CM HF

By Alice

cho hình thoi ABCD gọi E,H,G,F lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD,DA . Chứng minh tứ giác EFGH là hình chữ nhật . gọi k là giao điểm của AG HF.CM HF=4FK

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận