cho hình thoi ABCD gọi E,H,G,F lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD,DA . Chứng minh tứ giác EFGH là hình chữ nhật . gọi k là giao điểm của AG HF.CM HF

Photo of author

By Alice

cho hình thoi ABCD gọi E,H,G,F lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD,DA . Chứng minh tứ giác EFGH là hình chữ nhật . gọi k là giao điểm của AG HF.CM HF=4FK

0 bình luận về “cho hình thoi ABCD gọi E,H,G,F lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD,DA . Chứng minh tứ giác EFGH là hình chữ nhật . gọi k là giao điểm của AG HF.CM HF”

 1. Giải thích các bước giải:

  a) Ta có tứ giác ABCD là hình thoi

  => AC⊥BD

  Xét ΔABC có E và H là trung điểm của AB và BC

  => EH là đường trung bình của ΔABC

  => EH//AC và EH=AC/2

  Xét ΔACD có F và G là trung điểm của AD và CD

  => FG là đường trung bình của ΔACD

  =>FG//AC và FG=AC/2

  => EH=FG và EH//FG

  Xét ΔABD có E và F là trung điểm của AB và AD

  =>EF là đường trung bình của ΔABD

  =>EF//BD

  Mà CA⊥BD

  => EF⊥AC

  Mà EH//AC

  => EH⊥EF

  Xét tứ giác EFGH có EH//FG và EH=FG

  =>Tứ giác EFGH là hbh

  Mặt khác có góc HEF=90

  =>Tứ giác EFGH là hcn

  b) Xét hình thoi ABCD có H và F là trung điểm của BC và AD

  => HF là đường trung bình của hình thoi ABCD

  =>HF=CD và HF//CD

  Xét ΔAGD có KF//GD

  Áp dụng Talet ta có:

  $\frac{KF}{GD}$= $\frac{AF}{AD}$= $\frac{1}{2}$

  =>GD=2KF

  Mà CD=HF=2GD

  => HF=4KF(dpcm)

 2. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Kẻ đường chéo AC

  Xét ΔBAC có

  E là trung điểm của AB(gt)

  F là trung điểm của BC(gt)

  Do đó: EF là đường trung bình của ΔBAC(định nghĩa đường trung bình của tam giác)

  ⇒EF//AC và EF=AC2EF=AC2(định lí 2 về đường trung bình của tam giác)(1)

  Xét ΔDAC có

  G là trung điểm của CD(gt)

  H là trung điểm của AD(gt)

  Do đó: GH là đường trung bình của ΔDAC(định nghĩa đường trung bình của tam giác)

  ⇒GH//AC và GH=AC2GH=AC2(định lí 2 về đường trung bình của tam giác)(2)

  Từ (1) và (2) suy ra GH//EF và GH=EF

  Xét tứ giác EFGH có GH//EF và GH=EF

  nên EFGH là hình bình hành(dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

  Ta có: E là trung điểm của AB(gt)

  EA=EB=AB2EA=EB=AB2

  Ta có: AD=BC(do AD và BC là hai cạnh đối của hình chữ nhật ABCD)

  AD2=BC2AD2=BC2

  hay AH=BF

  Xét ΔEAH vuông tại A và ΔEBF vuông tại B có

  EA=EB(cmt)

  AH=BF(cmt)

  Do đó: ΔEAH=ΔEBF(hai cạnh góc vuông)

  ⇒EH=EF(hai cạnh tương ứng)

  Xét hình bình hành EHGF có EH=EF(cmt)

  nên EHGF là hình thoi(dấu hiệu nhận biết hình thoi)

Viết một bình luận