Cho hợp chất MX2. Trong phân tử MX2, tổng số hạt cơ ản là 140 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. nguyên tử khối của X lớn hơn

Photo of author

By Melanie

Cho hợp chất MX2. Trong phân tử MX2, tổng số hạt cơ ản là 140 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. nguyên tử khối của X lớn hơn nguyên tử khối của M là 11. Tổng số hạt mang điện trong X nhiều hơn trong M là 16. Xác định kí hiệu hóa học của nguyên tử M, X và viết pthh điều chế MX2
mong các bạn giải đáp giúp mình nhé

0 bình luận về “Cho hợp chất MX2. Trong phân tử MX2, tổng số hạt cơ ản là 140 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. nguyên tử khối của X lớn hơn”

 1. Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  M:Magie(Mg)\\
  X:Clo(Cl)\\
  CTHH:MgC{l_2}
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  CTHH:M{X_2}\\
  \text{Tổng số hạt của phân tử là 140 hạt }\\
  2{p_M} + {n_M} + 4{p_X} + 2{n_X} = 140(1)\\
  \text{Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44}\\
  2{p_M} – {n_M} + 4{p_X} – 2{n_X} = 44(2)\\
   \text{Từ (1) và (2)}\Rightarrow 4{p_M} + 8{p_X} = 184(3)\\
  \text{Số khối của X nhiều hơn số khối của M là 11}\\
  {p_X} + {n_X} – {p_M} – {n_M} = 11(4)\\
  \text{Tổng số hạt của X nhiều hơn của M là 16}\\
  2{p_X} + {n_X} – 2{p_M} – {n_M} = 16(5)\\
   \text{Từ (4) và (5)} \Rightarrow {p_X} – {p_M} = 5(6)\\
   \text{Từ (3) và (6)} \\
   \Rightarrow {p_M} = 12;{p_X} = 17\\
  \Rightarrow M:Magie(Mg)\\
  X:Clo(Cl)\\
  CTHH:MgC{l_2}\\
  PTHH:\\
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}
  \end{array}\)

 2. Gửi bạn:

  Tổng số các hạt trong phân tử là 140

  → 2ZM + NM + 2. ( 2ZX + NX ) = 140 (1)
  Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt

  → 2ZM+ 2. 2ZX – NM– 2. NX = 44 (2)
  Giải hệ (1) , (2) → 2ZM+ 2. 2ZX= 92, NM+ 2. NX = 48
  Tổng số hạt cơ bản trong X nhiều hơn trong M là 16 hạt

  → 2ZX + NX – ( 2ZM + NM) = 16 (3)
  Số khối của X lớn hơn số khối của M là 11

  → [ZX + NX]- [ZM + NM] = 11 (4)
  Lấy (3) – (4) → ZX – ZM = 5

  Ta có hệ:

  $\left \{ {{2Z_{M} + 4Z_{X}=92} \atop {-Z_{M}+Z_{X} =5}} \right.$ 

  $\left \{ {{Z_{M}=12} \atop {Z_{X}=17}} \right.$

  ⇒M là Mg và X là Cl

  Vậy công thức của MX2 là MgCl2.

  PTHH: Mg + $Cl_{2}$ →Mg$Cl_{2}$ 

   

Viết một bình luận