cho hợp chất sau Axit sunfuric,tạo bởi 2H,1S, 4O hãy viết công thức hóa học và nêu ý nghĩa của công thức hóa học trên xin hãy giúp mik mai mik phải n

Photo of author

By Peyton

cho hợp chất sau Axit sunfuric,tạo bởi 2H,1S, 4O
hãy viết công thức hóa học và nêu ý nghĩa của công thức hóa học trên
xin hãy giúp mik mai mik phải nộp rồi
Leave a Comment