Cho kim loại kẽm (Zn) tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric HCl, sau phản ứng thấy thoát ra 4,48(l) khí H2 (đktc) a/ Viết PTHH. Biết sản phẩm c

Photo of author

By Valentina

Cho kim loại kẽm (Zn) tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric HCl, sau phản ứng thấy thoát ra 4,48(l) khí H2 (đktc)
a/ Viết PTHH. Biết sản phẩm chỉ còn một chất tan trong dung dịch là kẽm clorua ZnCl2.
b/ Tính khối lượng Zn phản ứng và ZnCl2 tạo thành.
c/ Khử 24g CuO bằng lượng khí H2 nói trên. Biết phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: CuO + H2 —-> Cu + H2O. Chất nào dư? Khối lượng chất dư là bao nhiêu?

0 bình luận về “Cho kim loại kẽm (Zn) tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric HCl, sau phản ứng thấy thoát ra 4,48(l) khí H2 (đktc) a/ Viết PTHH. Biết sản phẩm c”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)zn+2hcl->zncl2+h2

    0,2            0,2     0,2

  b)mZn=13g

  mZnCl2=27,5g

  c) nCuO=0,3mol

  CuO + H2 —-> Cu + H2O

   0,3  >   0,2

  =>h2 hết cuo dư

  CuO + H2 —-> Cu + H2O

   0,2      0,2

  =>mCuO dư= (0,3-0,2).80=8g

 2. Đáp án:

   Zn + 2HCl –> ZnCl2 + H2

   0,2                      0,2      0,2

  nH2=$\frac{4,48}{22,4}$ =0,2

  mZn=0,2.65=13g

  mZnCl2=0,2.(65+71)=27,2g

  CuO + H2 –> Cu + H2O

  0,3      0,2                         Ban đầu

  0,2      0,2                         phản ứng

  0,1       0                         sau phản ứng

  nCuO=$\frac{24}{80}$ =0,3

  => CuO dư

  mCuO dư=0,1.80=8g

Viết một bình luận