Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm (ở 2 chu kỳ liên tiếp nhau) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 0,448 lít khí (đktc). Dung dịch thu được sau

By Eden

Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm (ở 2 chu kỳ liên tiếp nhau) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 0,448 lít khí (đktc). Dung dịch thu được sau phản ứng đem cô cạn được 2,58 gam muối khan. a. Xác định tên 2 kim loại. b. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

0 bình luận về “Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm (ở 2 chu kỳ liên tiếp nhau) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 0,448 lít khí (đktc). Dung dịch thu được sau”

 1. Đáp án:

  %mNa=49,57% -> %mK=50,43%

  Giải thích các bước giải:

   Gọi chung 2 kim loại là R hóa trị I

  R + HCl —> RCl +1/2H2

  Ta có: nH2=0,448/22,4=0,02 mol -> nRCl=2nH2=0,04 mol

  -> mRCl=0,04.(R+35,5)=2,58 -> R=29 

  Vì 2 kim loại liên tiếp nhau -> 2 kim loại là Na x mol và K y mol

  -> x+y=nRCl=0,04 mol

  m hỗn hợp =mR=23x+39y=0,04.29=1,16 gam

  Giải được: x=0,025; y=0,015

  ->mNa=0,575 gam -> %mNa=0,575/1,16=49,57% -> %mK=50,43%

  Trả lời

Viết một bình luận