(x-1)^x+2=(x-1)^x+6 Tìm x Các bn giúp mk vs mk đang cần gấp ạ

By Caroline

(x-1)^x+2=(x-1)^x+6
Tìm x
Các bn giúp mk vs mk đang cần gấp ạ

0 bình luận về “(x-1)^x+2=(x-1)^x+6 Tìm x Các bn giúp mk vs mk đang cần gấp ạ”

 1. Đáp án:

  \(\left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  x = 2\\
  x = 0
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {\left( {x – 1} \right)^{x + 2}} = {\left( {x – 1} \right)^{x + 6}}\\
   \to {\left( {x – 1} \right)^x}.{\left( {x – 1} \right)^2} = {\left( {x – 1} \right)^x}.{\left( {x – 1} \right)^6}\\
   \to {\left( {x – 1} \right)^x}.{\left( {x – 1} \right)^6} – {\left( {x – 1} \right)^x}.{\left( {x – 1} \right)^2} = 0\\
   \to {\left( {x – 1} \right)^x}\left[ {{{\left( {x – 1} \right)}^6} – {{\left( {x – 1} \right)}^2}} \right] = 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x – 1 = 0\\
  {\left( {x – 1} \right)^6} – {\left( {x – 1} \right)^2} = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  {\left( {x – 1} \right)^6} = {\left( {x – 1} \right)^2}
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  {\left( {x – 1} \right)^4} = 1
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  x – 1 = 1\\
  x – 1 =  – 1
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  x = 2\\
  x = 0
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận