Cho m gam hỗn hợp gồm Fe, Cu chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1: tác dụng với HNO3 đặc nguội dư thu được 3,36 lít khí (đktc) màu nâu đỏ bay ra. Phần 2:

By Bella

Cho m gam hỗn hợp gồm Fe, Cu chia làm 2 phần bằng nhau.
Phần 1: tác dụng với HNO3 đặc nguội dư thu được 3,36 lít khí (đktc) màu nâu đỏ bay ra.
Phần 2: tác dụng HCl dư thu được 4,48 lít H2 (đktc).
Tính m.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận