Một vật được thả tự do, vật rơi trong 4(s) thì chạm đất lấy g=10m/s^2 a) Tính độ cao thả vật và vận tốc lúc chạm đất b) Tính thời gian vật rơi nửa đoạ

Photo of author

By Delilah

Một vật được thả tự do, vật rơi trong 4(s) thì chạm đất lấy g=10m/s^2
a) Tính độ cao thả vật và vận tốc lúc chạm đất
b) Tính thời gian vật rơi nửa đoạn đường đầu và nửa đoạn đường cuối
Leave a Comment