Cho nguyên tố X có diện tích hạt nhân là 19+ , 4 lớp e , lớp ngoài cùng có 1e A) xác định vị trí của X trog bản tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản

By Ariana

Cho nguyên tố X có diện tích hạt nhân là 19+ , 4 lớp e , lớp ngoài cùng có 1e
A) xác định vị trí của X trog bản tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nó
B) so sánh tính chất cơ bản của X vs các ng tố lân cận trong bản tuần hoàn

0 bình luận về “Cho nguyên tố X có diện tích hạt nhân là 19+ , 4 lớp e , lớp ngoài cùng có 1e A) xác định vị trí của X trog bản tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản”

Viết một bình luận