Cho nguyên tố X có diện tích hạt nhân là 19+ , 4 lớp e , lớp ngoài cùng có 1e A) xác định vị trí của X trog bản tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản

Photo of author

By Ariana

Cho nguyên tố X có diện tích hạt nhân là 19+ , 4 lớp e , lớp ngoài cùng có 1e
A) xác định vị trí của X trog bản tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nó
B) so sánh tính chất cơ bản của X vs các ng tố lân cận trong bản tuần hoàn

0 bình luận về “Cho nguyên tố X có diện tích hạt nhân là 19+ , 4 lớp e , lớp ngoài cùng có 1e A) xác định vị trí của X trog bản tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản”

 1. a,

  Vị trí của X: ô 19, chu kì 4, nhóm I. 

  X là kali (K).

  b,

  So sánh tính kim loại: 

  $Na <  K < Rb$

  $ K > Ca$

 2. a) X ở ô 19 chu kì 4 nhóm IA

  X có tính kim loại

  b)

  trong chu kì : K>Ca

  trong nhóm : Rb> K>Na

Viết một bình luận