Thanh sắt dài 0,7m cân nặng 9,1kg. Hỏi thanh sắt cùng loại dài 0,27m thì cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? ( Nhanh vote 5 sao nhaa mngg ạ )

By Delilah

Thanh sắt dài 0,7m cân nặng 9,1kg. Hỏi thanh sắt cùng loại dài 0,27m thì cân
nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
( Nhanh vote 5 sao nhaa mngg ạ )

0 bình luận về “Thanh sắt dài 0,7m cân nặng 9,1kg. Hỏi thanh sắt cùng loại dài 0,27m thì cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? ( Nhanh vote 5 sao nhaa mngg ạ )”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   thanh sắt dài 0,1 m thì cân nặng là

  9,1 : 0,7 =13 (kg)

  thanh sắt dài 0,7 m thì cân nặng là

  13. 0,27 = 3,51 (kg)

  đáp án : 3,51 kg

  mong đừng admin nha

  mik lm bài xong rồi đó

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   đổi 0,7m=7dm;0,27=2,7dm

  1dm nặng :

  9,1/7=1,3(kg)

  2,7 dm nặng:

  1,3*2,7=3,51(kg)

  đáp số :3,51kg

  Trả lời

Viết một bình luận