cho phân số 7/13.hỏi phải thêm vào tử số bao nhieu và bớt mẫu số bấy nhiêu để được phân số 9/11

By Gabriella

cho phân số 7/13.hỏi phải thêm vào tử số bao nhieu và bớt mẫu số bấy nhiêu để được phân số 9/11

0 bình luận về “cho phân số 7/13.hỏi phải thêm vào tử số bao nhieu và bớt mẫu số bấy nhiêu để được phân số 9/11”

 1. Đáp án:

   4

  Giải thích các bước giải:

   Tổng của tử số và mẫu số của phân số `7/13` là :

  13 + 7 = 20

  Vì phân số mới bằng `9/11` nên ta có :

  Tử số    : |—|—|—|—|—|—|—|—|—|                     } tổng là 20

  Mấu số : |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—| 

  Tử số của phân số mới là :

  20 : ( 11 – 9 ) x 9 = 90

  Mẫu số của phân số mới là :

  90 – 20 = 70

  Vì phân số mới bằng `90/70` ta rút gọn là `9/7` 

  Vậy số đó là : 

  11- 7 = 4

           Đáp số : 4

    

  Trả lời

Viết một bình luận