Phân bón nào sau đây cung cấp cả 3 nguyên tố nitơ, kali, phốtpho cho cây trồng ? A: Ure (CO(NH2 )2 ) B: Kali clorua (KCl) C: Phân NPK D: Canxi đih

By Abigail

Phân bón nào sau đây cung cấp cả 3 nguyên tố nitơ, kali, phốtpho cho cây trồng ?
A:
Ure (CO(NH2 )2 )
B:
Kali clorua (KCl)
C:
Phân NPK
D:
Canxi đihiđropHOAtphat (Ca(H2 PO4 )2 )
Viết một bình luận