Cho phản ứng giữa A và B tạo ra C và D. Biểu thức biểu diễn định luật bảo toàn khối lượng của phản ứng trên là

By Valerie

Cho phản ứng giữa A và B tạo ra C và D. Biểu thức biểu diễn định luật bảo toàn khối lượng của phản ứng trên là

0 bình luận về “Cho phản ứng giữa A và B tạo ra C và D. Biểu thức biểu diễn định luật bảo toàn khối lượng của phản ứng trên là”

Viết một bình luận