Cho tam giác ABC biết tọa độ một đỉnh phương trình một đường cao và một trung tuyến Viết phương trình các cạnh của tam giác đó A(-1;2),BH 5x-2y-4=0 CN

By Nevaeh

Cho tam giác ABC biết tọa độ một đỉnh phương trình một đường cao và một trung tuyến Viết phương trình các cạnh của tam giác đó
A(-1;2),BH 5x-2y-4=0 CN 5x+7y-20=0

0 bình luận về “Cho tam giác ABC biết tọa độ một đỉnh phương trình một đường cao và một trung tuyến Viết phương trình các cạnh của tam giác đó A(-1;2),BH 5x-2y-4=0 CN”

 1. Đáp án:

   +vẽ hình ra

  +AC vuông góc BH

  => vtcp của BH là vtpt của AC

  =>viết đc AC qua A(-1;2) có vtpt=(2;5)

  +tọa độc C tính đc là nghiệm hệ {AC

                                                                 CN

  +chuyển CN về tham số

  N thuôc CN=>N có tọa độ …

  +chuyển BH về tham số

  B thuộc BH => B (…).

  +N trung điểm AB

  => hệ { xA+XB=2XN

               YA+YB=2YN

  =tọa độ B,N

  biết tọa độ 3 đỉnh se viết đc pt 3 cạnh là việc đơn giản 

  tự làm. 

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận