Cho phương trình : x^2 – 2x – 25 = 0 . ko giải pt hãy tính tổng nghịch đảo của 2 nghiệm ????

By Everleigh

Cho phương trình : x^2 – 2x – 25 = 0 . ko giải pt hãy tính tổng nghịch đảo của 2 nghiệm ????

0 bình luận về “Cho phương trình : x^2 – 2x – 25 = 0 . ko giải pt hãy tính tổng nghịch đảo của 2 nghiệm ????”

 1. Đáp án:

   $\frac{-2}{25}$

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{1}{x_{1}}+\frac{1}{x_{2}}$

  =$\frac{x_{1}+x_{2}}{x_{1}.x_{2}}$

  =$\frac{2}{-25}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm