Một người bán một món hàng đc 1 000 000 đồng . Tính ra người. đó được lãi 200 000 đồng Tính số phân trăm số tiền lãi so với tiền vốn bỏ ra mua món hà

Một người bán một món hàng đc 1 000 000 ...

Read more

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm ,chiều rộng 4dm và chiều cao3dm giải giúp mình bài này với ạ

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần ...

Read more

She couldn’t join us because she was busy -> she was busy, so-.

She couldn’t join us because she was busy -> she ...

Read more

Hòa tan x (g) Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thấy hkoois lượng dung dịch tăng thêm 4,32 g so với dung dịch H2SO4 ban đầu . Lượng kh

Hòa tan x (g) Fe vào dung dịch H2SO4 loãng ...

Read more

CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG CÂU BỊ ĐỘNG 1I had my nephew paint the gate last week 2 She will have peter wash her car tomorrow 3They have her tell the st

CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG CÂU BỊ ĐỘNG 1I had ...

Read more

tính diện tích của hình tròn biết chu vi c = 28,26 m

tính diện tích của hình tròn biết chu vi c ...

Read more

Hiệu của hai số là 50,67. Tìm hai số đó biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của số thứ nhất sang bên trái một chữ số thì được số thứ hai.

Hiệu của hai số là 50,67. Tìm hai số đó ...

Read more

@TIB Câu 34. Here’s the house where I lived as a child. (in) -> Here’s the house ______ as a child. Câu 35. He didn’t study enough for his exams, s

@TIB Câu 34. Here’s the house where I lived as ...

Read more

Tinh giá trị của mỗi biểu thức 2/7:1 ; 2/7÷3/4 ; 2/7÷5/4 a)so sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợp b)so sánh giá trị tìm được Với

Tinh giá trị của mỗi biểu thức 2/7:1 ; 2/7÷3/4 ...

Read more

Thằng Dần vục đầu vừa thổi vừa húp soàn soạt. Chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm: – Thầy em hãy cố ngồi dậy húp bát cháo cho đỡ xót ru

Thằng Dần vục đầu vừa thổi vừa húp soàn soạt. ...

Read more