cho pt: (m-1)$x^{2}$ -2(m+1)x +m=0 Tìm m để pt có 2 nghiệm pb x1, x2 và sao cho |x1-x2| $\geq$ 2 NHớ gh đầy đủ điều kiện nhé

Photo of author

By Rylee

cho pt: (m-1)$x^{2}$ -2(m+1)x +m=0 Tìm m để pt có 2 nghiệm pb x1, x2 và sao cho |x1-x2| $\geq$ 2
NHớ gh đầy đủ điều kiện nhé
Viết một bình luận